Bedrijfsbegeleiding

De meerderheid van onze veehouders kiest ervoor om iedere vier weken de koeien, die hiervoor in aanmerking komen, te laten onderzoeken om een goede vruchtbaarheid te kunnen garanderen. Een korte tussenkalftijd geeft de zekerheid op een stabiele hoge melkopbrengst. Ook kan tijdens dit bezoek, op een ontspannen manier, de bedrijfsvoering worden doorgenomen. Wanneer nodig zal er mogelijk wat bijgestuurd kunnen worden. Ook wordt meestal even naar het jongvee gekeken. Dit voor de algemene gezondheid en natuurlijk het onthoornen.