Kennis en kunde

De wetenschap staat nooit stil! Medicijnen komen en gaan, maar ook chirurgische technieken veranderen nog wel eens door vernieuwde inzichten of materialen.  Wij volgen deze ontwikkelingen uiteraard op de voet. Vervolgens proberen wij een inschatting te maken of de patiënt, uw geliefde huisdier, hiermee geholpen is. Zowel de dierenartsen als de assistentes gaan regelmatig op cursus. Ook de meest recente vakliteratuur vindt zijn weg naar de praktijk.